Tag Archives: Wrestle-1

January 11, 2015

Current Watch List:

  • Angelito & Stukita vs Mercurio & Pequeno Universo 2000 (CMLL)
  • Maximo vs. Negro Casas (CMLL)
  • Chicano vs. Eterno (IWRG)
  • Minoru Tanaka & Seiki Yoshioka vs. Daiki Inaba & Hiroshi Yamato (Wrestle-1)
  • Masakatsu Funaki vs KAI (Wrestle-1)
  • Shuten Doji (KUDO, Masa Takanashi & Yukio Sakaguchi) vs. Smile Squash (Akito, HARASHIMA & Yasu Urano) (DDT)

Continue reading